Coduri discount

Ia-ti cadoul de iarna de la Prokinesis!

În decembrie, Prokinesis îngheata preturile si topeste promotiile!

Orice pachet Kindamx îti aduce un voucher de cumparaturi cadou! Kindmax Pack 3 vine la pachet cu un voucher de 10 lei, Pack 4 îti aduce un voucher de 15 lei, Pack 5 unul de 20 lei, iar Kindmax Pack 6 dezgheata pentru tine voucher–ul de 25 lei. Ele îti scad din valoarea urmatoarei facturi. Grabeste-te sa îti iei pachetul de iarna! Detalii în Regulament.

 

Cum introduci codul pentru a beneficia de codul de discount cadou:

Codul il introduci in pagina de "cos e cumparaturi" la sectiunea "cod discount", dupa ce ti-ai introdus si datele despre "calculul transportului".
 
Regulament:
 
Prezentul regulament (în continuare “Regulament oficial”) are scopul de a informa cu privire la desfăşurarea unei activităţi publicitare iniţiată de către organizator, se adresează potenţialilor participanţi şi, totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfăşurării acestei activităţi.
 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI.
 
1.1 Campania publicitară “Campania lunii decembrie” (denumită în continuare “Campania” şi/sau “Promoţia”) este organizată şi desfăşurată de către Prokinesis Trading S.R.L., societate comercială din România, cu sediul în comuna Nuci, llfov, Calea Bucureşti nr. 74 având Codul de Înregistrare Fiscală în Scopuri de TVA RO26299314 şi reprezentată de Dl. Victor Pantea, în calitate de Administrator (denumită în cele ce urmează “Organizator si operator de date cu caracter personal”).
1.2 Această Campanie se desfăşoară cu sprijinul şi prin intermediul agentieri de publicitate S.C. The Mansion Advertising S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Calea Moşilor nr. 217, bl.23 sc. A, ap.23 Sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/15281/09.09.2008, cod unic de înregistrare 24438297, atribut fiscal R. Astfel, agenţia de publicitate, prin reprezentanţii săi, va coordona unele activităţi logistice legate de organizarea şi desfăşurarea Campaniei, cu excepţia activităţilor de prelucrare de date cu caracter personal care vor fi realizate de către Organizator, personal sau prin împuternicit.
1.3 Participanţii la Promoţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.4 Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi adus la cunoştinţa publicului prin publicarea acestuia pe site-ul www.prokinesis.ro începând cu data de 6 decembrie 2013 şi până la sfârşitul acesteia. Regulamentul este disponibil gratuit oricărui solicitant.
1.5 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulamentul Oficial este obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul Oficial, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
 
SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI.
 
2.1 Campania va fi organizată şi se va desfăşura online, pe pagina de Facebook Prokinesis şi pe siteul www.prokinesis.ro.
 
SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI.
 
3.1 Campania va fi lansată la data de 6 decembrie 2013 si va dura pânã la data de 31 ianuarie 2014 (inclusiv). Aceasta Campanie se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 
SECŢIUNEA 4. MAGAZINELE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE.
4.1 La această Campanie vor participa produsele sportive comercializate de către Prokinesis cum ar fi: Cotieră basket, Genunchiera Nano, Cotieră basket Nano, Gleznieră Elastică Nano., Suport umăr neopren, Suport coapsă din neopren, Mănuşi sport/fitness din neopren, Mănuşi sport neopren anti-alunecare, Suport palma tip manuşă - pereche, Cotiera simplă din neopren, Cotiera simplă din material textil, Cotiera simplă material textil, Benzi elastice exerciţii fără latex, Suport încheietură cu arici, Suport elastic pentru încheietură - pereche, Genunchieră neopren cu deschidere, Genunchieră din neopren cu arici, Gleznieră neopren cu arici, Gleznieră neopren cu extra-protectie, Gleznieră ajustabilă cu arici din neopren, Bandaj suport tibie din material textil, Suport pentru tibie & gamba, Pungă de gheaţă instant, Brâu medical/Suport talie, Pungă gheata 23cm, Pungă gheată 27cm, precum şi pachetele de benzi prezentate pe site: Kindmax Pack 3, Kindmax Pack 4, Kindmax Pack 5, Kindmax Pack 6.
 
SECŢIUNEA 5. PARTICIPANŢII. DREPTUL DE PARTICIPARE.
 
5.1 Participarea la această Campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.
5.2 Campania se desfăşoară online după cum a fost precizat la Art. 2.1 de mai sus şi este deschisă participării tuturor persoanelor fizice care, până la data de 6 decembrie 2013, au împlinit vârsta de 18 ani.
 
SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI.
 
6.1 Premiile oferite în cadrul Campaniei sunt produse sportive Prokinesis şi vouchere în valoare de 10/15/20/25 lei fiecare.
6.2     Nici unul dintre vouchere nu poate fi înlocuit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu un alt bun ori serviciu.
 
SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI. VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR.
 
7.1 Clienţii care se încadrează în termenii campaniei vor primi în colet premiile odată cu comanda făcută în perioada 6-31 decembrie 2013.
Astfel la un produs sportiv cumpărat se acorda încă o bucată în mod gratuit iar la pachetele Kindmax Pack 3, Kindmax Pack 4, Kindmax Pack 5, Kindmax Pack 6 se oferă vouchere cu valorile 10/15/20/25 lei fiecare.
7.2 Voucherele primite ca premii se pot folosi la următoarea comandă prin specificarea seriei voucherului şi astfel se va scădea valoarea voucherului din suma comenzii. Acestea se pot utiliza pentru orice produs.
7.3 Voucherul acoperă maxim jumătate din valoarea comenzii, chiar dacă valoarea cumulată a voucherelor depăşeşte jumătate din sumă. Diferenţa nu se returnează în bani.
7.4 Valoarea minimă a comenzii pentru a folosi voucherul este de minim 100 ron.
7.5 Voucherele sunt valabile pentru cumpărături în perioada 1 ianuarie-28 februarie.
7.6 Premiile se vor acorda în limita stocului disponibil.
 
SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
 
8.1 Prin înscrierea la Campanie, participanţii declara că sunt de acord cu Regulamentul Oficial şi sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezenţa Campanie şi să le utilizeze numai conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.
8.2 Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi în special cele cu privire la:
 
                     - Dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.
 
                     - Dreptul de opoziţie potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, că datele care o vizează fac obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
 
                     - Dreptul de intervenţie asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
8.3 Orice persoană care participă la promoţia prezentată  pe siteul www.prokinesis.ro oferit de catre Organizator conform prezentului Regulament, îşi poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (şi în special dreptul de opoziţie) printr-o simplă cerere, datată şi semnată, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai sus.
8.4 Organizatorul se obliga de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale atât pe durata Campaniei, cât şi ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, şi să notifice către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizată în legătură cu desfăşurarea Campaniei.
 
SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE.
 
9.1 Dacă este cazul, în funcţie de valoarea fiecărui premiu acordat câştigătorilor participanţi la această Campanie, Organizatorul este răspunzător pentru impozitului prin reţinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl vireze către bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în vigoare.
 
SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI.
 
10.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa să, de a continua prezenta Campanie.
10.2 Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art.3.1 ori poate fi suspendată în baza deciziei Organizatorului cu condiţia ca acesta să anunţe în prealabil o astfel de situaţie.
 
SECŢIUNEA 11. LITIGII.
 
11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti romane competente.
11.2 Legea aplicabilă oricărei activităţi întreprinse în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Promoţiei este legea romană.
 
SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL.
 
12.1 Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui participant prin publicarea acestuia pe siteul www.prokinesis.ro pe toată perioada Campaniei.
12.2 Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.
Puncte produs Livrare
© 2019 Prokinesis. Toate drepturile rezervate.